top of page

Kaj je BIM?

Je napreden celostni pristop k projektiranju, gradnji in vzdrževanju objektov. Z načrtovanjem digitalnega dvojčka, virtualne replike objekta, v vseh fazah načrtovanja kontroliramo kvaliteto in izgled zgrajenega objekta.

Naše izkušnje z BIM-om

Programsko orodje Archicad kot prvi v Sloveniji uporabljamo že od leta 1988. Dolgoletne izkušnje, stalno dodatno izobraževanje ter uporaba sodobnih oblik načrtovanja (parametrično oblikovanje, VR / AR, fotogrametrija / point clouds) nam omogočajo izvedbo najzahtevnejših projektov po načelih BIM pristopa. Integralno načrtovanje ter usklajevanje združenega modela s področjem gradbenih konstrukcij, elektro in strojnih inštalacij, tehnološke in notranje opreme ter požarne varnosti nam omogočajo pripravo celostnih variantnih rešitev, izdelavo svetlobnih, energetskih in drugih analiz, natančnega popisa del s količinami ter druge simulacije objekta na lokaciji.
 

Glavne prednosti za naročnika

    - v povprečju 4,4 % prihranka investicije (Česnik, J. 2016)

    - 3D projektiranje omogoča boljše razumevanje in spremljanje projekta ter posledično konstruktivno sodelovanja naročnika s projektantom

    - do 10 % krajši čas izvedbe zaradi optimizacije časovnega načrta

    - kvalitetnejša izvedba zaradi odprave napak v fazi projektiranja

    - realistične vizualizacije in 3D sprehod po objektu, virtualna resničnost

    - možna nadgradnja v model za upravljanje z objektom.

bottom of page