top of page

Namen projektnega vodenja je, da se med izvajanjem del zagotovi realizacija koncepcije objekta, ki je določena z investicijskim programom oziroma s projektno dokumentacijo in da se zagotovi izvajanje del v skladu z veljavnimi predpisi. 

Investitorju pomaga pri investiciji do uspešnega zaključka dogovorjenega obsega del v smislu dobrega gospodarja in splošno zadovoljstvo investitorja.

 

Ključne reference:

BTC d.d.

Coca Cola d.o.o.

Gospodarsko razstavišče d.o.o. 

Nama d.d.

Pokopališče Žale d.o.o.

Ministrstvo za kulturo in šport Kazahstana

Microsoft Ljubljana d.o.o.

Eles d.o.o. 

Decathlon d.o.o.

Tretton37 d.o.o.

Schindler d.o.o.

Hisense Gorenje Europe d.o.o.

bottom of page